Göktürk Devleti’nin Kurucusu Kimdir?

2 Göktürk Devleti, Orta Asya’da kurulan bir Türk devletidir. Göktürk Devleti, 6. ve 7. yüzyıllar arasında varlığını sürdürmüştür. Bu devleti kurma ve yönetme görevi Türk boyları tarafından üstlenilmiştir.

2 Göktürk devleti, Orta Asya’da hüküm süren bir Türk devletidir. Bu devlet, Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. Göktürk kelimesi, “mavi bozkır” anlamına gelir ve Türklerin gökyüzüne olan saygısını temsil eder. 2 Göktürk devleti, 6. ve 8. yüzyıllar arasında var olmuştur. İlk Göktürk devletinin kurucusu olan İlteriş Kağan, bu devletin temellerini atmıştır. Ardından Bilge Kağan ve Kül Tigin gibi önemli liderler, devletin gücünü artırmıştır. Bu dönemde Orhun Yazıtları da yazılmıştır, bu yazıtlar Türk tarihindeki en eski Türkçe metinlerdir. 2 Göktürk devleti, Çinlilere karşı başarılı savaşlar yapmış ve Türklerin bağımsızlığını korumuştur. Ancak iç çekişmeler ve dış saldırılar sonucunda devlet zayıflamış ve sonunda yıkılmıştır.

2 Göktürk devleti, İşbara Kağan ve Kül Tigin tarafından kurulmuştur.
Göktürk devletleri, Orta Asya’da kurulan Türk devletlerindendir.
Göktürk devletleri, 6. ve 8. yüzyıllar arasında var olmuştur.
Göktürkler, Türk tarihinde önemli bir yer tutan bir kavimdir.
Göktürk devletleri, Türk kültürü ve tarihine büyük katkılar sağlamıştır.
 • 2 Göktürk devleti, Türk boylarının birleşmesiyle oluşmuştur.
 • Göktürk devletlerinin başkenti, Orhun Nehri’nin yanında kurulan Ordu-Balık şehridir.
 • Göktürkler, yazılı kaynaklara sahip olan ilk Türk toplumudur.
 • Göktürkler, Çin ile sık sık mücadele etmiş ve bağımsızlıklarını korumuşlardır.
 • Göktürk devletleri, özellikle Kağanlar döneminde büyük bir güce sahipti.

2 Göktürk Devleti’nin kurucusu kimdir?

2 Göktürk Devleti, Orta Asya’da Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan bir devlettir. Bu devletin kurucusu Bumin Kağan‘dır. Bumin Kağan, Göktürk hükümdarlarından biridir ve 552 yılında Göktürk Devleti’ni kurarak Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası oluşturmuştur.

Göktürk Devleti Kurucusu
1. Göktürk Devleti Bumin Kağan
2. Göktürk Devleti İlteriş Kağan
2. Göktürk Devleti Tonyukuk

2 Göktürk Devleti’nin başkenti neresidir?

2 Göktürk Devleti’nin başkenti Ötüken‘dir. Ötüken, Orta Asya’da yer alan ve Göktürkler tarafından kullanılan bir başkenttir. Bu şehir, Göktürk Devleti’nin merkezi olarak hizmet vermiştir ve Türk tarihinde önemli bir stratejik konuma sahiptir.

 • 1. Göktürk Devleti’nin başkenti Ötüken’dir.
 • 2. Ötüken, bugünkü Bayan-Ölgii ilinin batısında yer almaktadır.
 • 3. Göktürk Devleti’nin ikinci döneminde başkent Ordu-Balık’tır.

2 Göktürk Devleti ne zaman kurulmuştur?

2 Göktürk Devleti, 552 yılında kurulmuştur. Bu tarih, Göktürklerin Orta Asya’da güçlü bir devlet kurdukları dönemi işaret etmektedir. 2 Göktürk Devleti’nin kuruluşu, Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir.

 1. 1. Göktürk Devleti, M.Ö. 552 yılında kurulmuştur.
 2. 2. İlk Göktürk Devleti, İç Asya’da kurulmuştur.
 3. 3. Göktürk Devleti, Orhun Yazıtları ile tanınmıştır.
 4. 4. 2. Göktürk Devleti, 682 yılında kurulmuştur.
 5. 5. 2. Göktürk Devleti, Tang Hanedanı ile mücadele etmiştir.

2 Göktürk Devleti hangi dönemde var olmuştur?

2 Göktürk Devleti, 552 yılından 745 yılına kadar var olmuştur. Bu dönem, Türk tarihinde Orta Asya’da kurulan ve büyük bir etki alanına sahip olan Göktürk Devleti’nin ikinci dönemidir. 2 Göktürk Devleti, çeşitli siyasi ve kültürel gelişmelere sahne olmuştur.

Dönem Varlık Süresi Hükümdarları
552-581 29 yıl Bumin Kağan, İstemi Kağan, Tardu Kağan
682-744 62 yıl İlteriş Kağan, Bilge Kağan, Kül Tigin, Tonyukuk

2 Göktürk Devleti’nin yıkılmasına ne sebep olmuştur?

2 Göktürk Devleti’nin yıkılmasında birçok faktör etkili olmuştur. Bunlardan biri, iç çekişmeler ve taht kavgalarıdır. Ayrıca, Çin’in devlet politikaları ve saldırıları da Göktürk Devleti’nin zayıflamasına ve sonunda yıkılmasına neden olmuştur. Ekonomik sorunlar, halk isyanları ve dış tehditler de devletin çöküşünde etkili olmuştur.

2 Göktürk Devleti’nin yıkılmasına iç çekişmeler, dış saldırılar ve isyanlar gibi faktörler sebep olmuştur.

2 Göktürk Devleti’nin dini inancı nedir?

2 Göktürk Devleti’nin dini inancı Tengricilik‘tir. Tengricilik, Göktürklerin ve diğer Türk topluluklarının geleneksel dini inancıdır. Bu inanç, doğaüstü güçlere, ruhlara ve doğaya tapınmayı içerir. Göktürk Devleti’nin resmi dini olarak Tengricilik benimsenmiştir.

2 Göktürk Devleti, Şamanizm’i temel alan bir dini inanca sahipti.

2 Göktürk Devleti’nin kültürel mirası nelerdir?

2 Göktürk Devleti’nin kültürel mirası oldukça zengindir. Göktürkler, Orta Asya’da önemli bir medeniyet kurmuşlardır. Göktürk alfabesi, bu devletin en önemli kültürel miraslarından biridir. Ayrıca, Göktürklerin sanatı, mimarisi ve el sanatları da Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Göktürk Devleti’nin kültürel mirası, Türk tarihindeki önemli bir dönemi yansıtmaktadır.

Göktürk alfabesi

Göktürk Devleti’nin kültürel mirasının en önemli unsurlarından biri Göktürk alfabesidir. Bu alfabenin oluşturulması, Türkçe’nin yazı diline dönüşmesini sağlamıştır. Göktürk alfabesi, Orhun Yazıtları’nda kullanılmış ve Türk tarihinin en eski yazılı belgeleri olarak kabul edilmiştir.

Orhun Yazıtları

Göktürk Devleti’nin kültürel mirasının bir diğer önemli parçası Orhun Yazıtlarıdır. Bu yazıtlar, Göktürk alfabesiyle yazılmış ve dönemin siyasi, sosyal ve kültürel yapısı hakkında bilgi veren önemli kaynaklardır. Orhun Yazıtları, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almaktadır.

Göktürk motifleri

Göktürk Devleti’nin kültürel mirasının bir diğer yönü de Göktürk motifleridir. Bu motifler, sanat ve el sanatlarında kullanılan süslemelerde kendini gösterir. Göktürk motifleri, geometrik desenlerden oluşur ve halı, kilim, seramik gibi birçok farklı alanda kullanılmıştır.